Web 管理
 
 @ gxjjyy.cn
  忘记密码?
 自动登录
登录 >>
 联系我们    广西嘉进药业股份有限公司  
  • 本系统可以使用如下方式收发邮件:
  •  
  • 使用邮件客户端软件时, 帐号设置事项:
  •     1) 嘉进邮箱收发邮件 - 通过网页来收发和查阅邮件     POP3,SMTP 服务器都是: mail.gxjjyy.cn
        2) 使用邮件客户端 - 如 Outlook, Foxmail, Windows Live Mail ...     SMTP选项[我的服务要求身份验证] - 必须选中